NOTISER:

Fra styret i Sunndal Fotball

Sunndal Fotball vil stille et juniorlag på guttesiden i 2016. Prosessen for å få til et best mulig rammeverk rundt laget er nå i gang.
Tilbake