NOTISER:

Årsfest 2017


Det ønskes velkommen til årsfest fredag 10. november kl 19.00 i Odd Fellow-huset.
Meny: 
Tapas med tilhørende drikke
Kaffe og dessert
 
Tradisjonen tro vil det bli overrekkelser av pokaler og utmerkelser.
 
Pris: Kr 300,- pr pers som betales til konto 4035.07.06447.
Merk betalingen med navn og årsfest.
 
NB! Begrenset med plass så først-til-mølla-prinsippet gjelder.
 
Aldersgrense 16 år.
 
Påmelding til: Einar@sunndalfotball.no innen 1. november 
Tilbake