NOTISER:

Møteromreservasjon og retningslinjer for bruk av klubbhuset

 

 

Booking av møterommet skjer via daglig leder

Kontaktes på mail:
einar.samuelsen@sunndal-fotball.com
Her ligger oversikten over tidspunkt der møterommet i klubbhuset er booket.
NB! Den som bruker møterommet er ansvarlig for å rydde det etter møtet!

TID:                                               Ansvarlig:             FORMÅL

 

Tirsdag 16. jan kl. 18.00-19.00         Pål Innvik 

Onsdag 24. jan kl. 18.00-19.00         Gunnar Furu          Styremøte

Mandag 29. jan kl. 17.00-20.00        Svein Roger Lie       G 16 

Mandag 5. feb kl. 11.00-13.00          Svein Tjugum         Seniortreff 

Lørdag 5. mai kl. 10.00 - 21.00         Geir Morten Skar    Konfirmasjon 

Tilbake