NOTISER:

Møteromreservasjon og retningslinjer for bruk av klubbhuset

r Booking av møterommet skjer via daglig leder
Kontaktes på mail:
einar.samuelsen@sunndal-fotball.com
Her ligger oversikten over tidspunkt der møterommet i klubbhuset er booket.
NB! Den som bruker møterommet er ansvarlig for å rydde det etter møtet!

TID:                                               Ansvarlig:             FORM

Mandag 23. okt kl 18.30-20.00      Ivar Tronsgård        Avslutning J6-8

Tirsdag 24. okt kl 19.00-21.00           Turid Hammer       Avslutning J14 

Onsdag 1. november kl.18.00-20.00  Gunnar Furu           Styremøte

Onsdag 1. november kl 20.00 - 22.00 Pål                        Evaluering

Mandag 20. november kl. 18.00-20.00 Gunnar Furu         Styremøte Sunndalshallen

Onsdag 6. desember kl 20.00 - 22.00 Pål                         Planlegging 2018 

Tilbake