NOTISER:

Møteromreservasjon og retningslinjer for bruk av klubbhuset

 Booking av møterommet skjer via daglig leder
Kontaktes på mail:
einar.samuelsen@sunndal-fotball.com
Her ligger oversikten over tidspunkt der møterommet i klubbhuset er booket.
NB! Den som bruker møterommet er ansvarlig for å rydde det etter møtet!

TID:                                               Ansvarlig:             FORMÅL

Fredag 23. juni kl 16.30 - 17.30       Bjarne Volden         Spillemøte

 

Tilbake