NOTISER:

Møteromreservasjon og retningslinjer for bruk av klubbhuset

 Booking av møterommet skjer via daglig leder
Kontaktes på mail:
einar.samuelsen@sunndal-fotball.com
Her ligger oversikten over tidspunkt der møterommet i klubbhuset er booket.
NB! Den som bruker møterommet er ansvarlig for å rydde det etter møtet!

TID:                                               Ansvarlig:             FORMÅL

Mandag 21. august kl 19.00               Geir Egil

Onsdag 30. august  kl. 18.00 - 21.00 Gunnar Furu         Styremøte

Mandag 4. sept.       kl. 19.00 - 21.00 Gunnar Furu         Styremøte Sunndalshallen

 

Tilbake